Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności z obszaru funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz specyfice procesu diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem, Profilu Psychoedukacyjnym PEP-R, analizy i przeprowadzania wybranych prób testowych, interpretacji wyników, tworzenia programów edukacyjnych w oparciu o wyniki badania PEP- R.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych w 15 osobowych grupach

Termin realizacji: 01-05.2018 r. (I edycja); 01-05.2019 r. (II edycja); 01-05.2020r. (III edycja)

Student/ka otrzymuje: materiały szkoleniowe, 30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia prowadzonego przez specjalistę z odpowiednim uprawnieniami do przeprowadzenia szkolenia i certyfikowanego egzaminu, certyfikat ukończonego szkolenia.