Terminy:

17-23 września 2021 r. - rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

24 września 2021 r. - egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

28 września 2021 r. - ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych) do godziny 10 00

28-29 września 2021 r. - przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu do godziny 12 00.

29 września 2021 r. - ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych) od godziny 14 30.