WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 1, pozostało 0