Współpraca międzynarodowa

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA):  wykorzystano 2, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 2, pozostało 1