Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 4, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 1

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT): wykorzystano 6, pozostało 0

Przyjazdy w celach szkoleniowych (STT): wykorzystano 2, pozostało 1