Dostępne mobilności

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0