Struktura
Współpraca międzynarodowa

Dostępne mobilności

Przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 1, pozostało 0

Wyjazdy nauczycieli celem prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy pracowników celem prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało 1