Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Konferencje
1. Zgłoszenie i rozliczenie konferencji naukowej - druk do pobrania
2. Przykład podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej - wersja edytowalna do pobrania
     a. Przykład wypełnionego podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz załącznika do podania - przykładowe podanie pdf i przykładowy załącznik pdf


Badania młodych naukowców (BMN)
3. Kosztorys i rozliczenie BMN (rozliczenie proszę sporządzić w tym samym pliku, w którym jest aktualny kosztorys - arkusz "rozliczenia" zawiera linki do arkusza "kosztorysu") - druk do pobrania


Utrzymanie potencjału badawczego (BST)
4. Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego - druk do pobrania
5. Plan zadaniowo-finansowy Wydziału na utrzymanie potencjału badawczego - plik do pobrania


Oświadczenia pracowników o zaliczeniu do dyscypliny/dyscyplin
6. Oświadczenie pracownika prowadzącego działalność naukową / uczestniczącego w prowadzeniu działalności naukowej (art. 343 ust. 7 ustawy) - oświadczenie do pobrania
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (art. 265 ust. 5ustawy) - oświadczenie do pobrania
8. NOWE Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika prowadzącego działalność naukową w dwóch dyscyplinach / podmiotach (art. 265 ust 13 ustawy) - oświadczenie do pobrania
9. NOWE Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika prowadzącego działalność naukową w jednej dyscyplinie / podmiocie (art. 265 ust 13 ustawy) - oświadczenie do pobrania
10. Oświadczenie pracownika prowadzącego działalność dydaktyczną (tylko na potrzeby UwB) - oświadczenie do pobrania
11. Tabela z wykazem dyscyplin naukowych (art. 343 ust.7 i 265 ust. 5 ustawy) deklarowanych przez pracowników Wydziału - tabela do pobrania


Umowy cywilno-prawne
12. Rachunek do umowy zlecenia wraz z informacją o liczbie godzin wykonania zlecenia - rachunek do pobrania
13. Rachunek do umowy o dzieło z potwierdzeniem odbioru dzieła - rachunek do pobrania


Projekty naukowo-badawcze
14. Załączniki do Pisma okólnego nr 1 Rektora UwB z dnia 23 maja 2016 r. :
     a. Załącznik 1 - Oświadczenie kierownika projektu badawczego (podpisywane w momencie uzyskania dofinansowania) - oświadczenie do pobrania
     b. Załącznik 2 - Oświadczenie dziekana wydziału wyrażającego zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania


Robocza ankieta osiągnięć pracowników do ewaluacji
15. Ankieta - plik do pobrania (Excel)
16. Instrukcja wypełniania ankiety osiągnięć pracowników do ewaluacji - plik do pobrania