Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Kontakt do pracowników Działu Nauki Uniwersytetu w Białymstoku

w związku z obecną sytuacją w kraju i przejściem pracowników Działu Nauki na system pracy zdalnej,
prosimy o kontakt na wskazne poniżej adresy e-mail.
 
Pracownik Działu Nauki / dane do kontaktu
Zakres prowadzonych spraw / obsługa wydziałów
dr hab. Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Stanowisko: kierownik
Tel: 85 745 71 21
Pokój: 8B
Email: mkn@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Koordynacja aplikowania o dofinansowanie na dzialalność badawczą

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach:
GR, SPUB, DUN - Wydawnictwa i Upowszechnianie, zleconych prac badawczych oraz projektów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości i programu Wsparcie Czasopism Naukowych

mgr Justyna Białkowska
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 71 03
Pokój: 8
Email: j.bialkowska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR i NPRH - Wydział Biologii, Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania

 

 

mgr Katarzyna Łempicka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: k.lempicka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR - Wydział Chemii, Wydział Fizyki, oraz projektu Uniwersytetu w Białymstoku w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

 

 

mgr Natalia Kamieńska
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: n.kamienska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach GR, NPRH - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Matematyki, Instytut Socjologii, Instytut Informatyki, Instytut Filozofii oraz programu Wsparcie Czasopism Naukowych

 

mgr Aldona Węglarz
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 72 62
Pokój: 8A
Email: a.weglarz@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Lokalny Punkt Kontaktowy Horyzont 2020 (szkolenia, doradztwo) - informacje na temat aplikowania o środki na międzynarodowe projekty badawcze

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczą w ramach GR - Wydział Nauk o Edukacji, Wydział Prawa, Instytut Studiów Kulturowych.

Rejestracja konferencji oraz prowadzenie rejestru zakupów oraz napraw aparatury naukowo-badawczej, prowadzenie rejestru dowodów "OT" przyjęcia środka trwałego zakupionego na potrzeby badań na stan Uczelni.

mgr Ewa Borawska
Stanowisko: starszy specjalista
Tel: 85 745 71 06
Pokój: 124
Email: eborawska@uwb.edu.pl

Czasowo przeniesiona do WOTT

 

 

mgr Agnieszka Dobrzycka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 06
Pokój: 124
Email: a.dobrzycka@uwb.edu.pl

Czasowo przeniesiona do WOTT