Współpraca międzynarodowa

East Lansing, MI

Uniwersytet Stanowy Michigan w East Lansing (Michigan State Univeristy)

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa z College of Law MSU (dostępna była 1 mobilność wyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, z Białegostoku do East Lansing, MI), Instytut Biologii z Department for Plant Biology MSU (dostępna była 1 mobilność wyjazdowa w celach szkoleniowych, z Białegostoku do East Lansing, MI)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej:  College of Law: law.msu.edu ; Department for Plant Biology: cgc.msu.edu