Struktura
Współpraca międzynarodowa

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich

 

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe - 2 szkolenia 27.10.2021 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe- 2 szkolenia 28.10.2021 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 29.10.2021 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 01.12.2021 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 02.12.2021 9:00-13:45
Szkolenie: Projektowanie uniwersalne, standardy dostępności 03.12.2021 9:00-13:45
Szkolenie: Dostępność cyfrowa 07.12.2021 9:00-13:45
Szkolenie: Dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb OzN 08.12.2021 9:00-13:45
Szkolenie: Dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb OzN 09.12.2021 9:00-13:45

 


Pobierz harmonogram w pliku Excel