Struktura
Współpraca międzynarodowa

Hyderabad

Narodowy Instytut Edukacji Farmaceutycznej i Badań

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Biologii