Struktura
Współpraca międzynarodowa

               

 

 

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy finansowanych z projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 60 000 PLN netto

 

Czas trwania projektu zgodnie z regulaminem. Nabór wniosków prowadzimy w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

 

Termin naboru wniosków: do 22.12.2020 r. przedłużony do 15.01.2021 r.

 

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych moga być:

  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy UwB
  • pracownicy naukowi UwB zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UwB,

 

Wnioski należy składać do Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii w formie elektronicznej na adres wott@uwb.edu.pl oraz przesłać podpisane w formie papierowej.

Kontakt tel. 85 745 70 17, 85 745 70 20

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w konkursie II4.0

Wniosek projektowy

Raport końcowy

Więcej informacji odnośnie konkursu znajduje się na stronie http://ii40.instytutpb.com/