Biuro Karier
Aktualności

Drodzy kandydaci!


W celu sprawniejszego przeprowadzenia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), poniżej przedstawiamy instrukcję, którą mogą się Państwo posłużyć przy wprowadzaniu własnych danych podczas rejestracji. 

W tej prezentacji użyto fikcyjnych danych w celu zoobrazowania prawidłowej rejestracji w systemie. 

Założenie konta i rozpoczęcie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Proszę kliknąć w baner Internetowa Rejestracja Kandydatów, który znajduje się z lewej strony pod "Menu", a następnie wzorując się na poniższej prezentacji przystąpić do rejestracji. 
 

Przed założeniem konta można dokonać przeglądu katalogu studiów i listy kierunków/specjalności.
 


 

 

Zakładanie konta

 

 

 

 • Klikając na przycisk Rejestracja lub załóż nowe konto kandydat przechodzi do okna, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych.                                                             
 

  

 

 • Kandydat zakłada indywidualne konto, wprowadzając dane zgodnie z opisem widocznym w formularzu rejestracyjnym.

 

 

 

 

 

 • Osoby nie posiadające numeru PESEL (kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego) otrzymują w IRK 11-cyfrowy numer zastępczy (tzw. sztuczny PESEL).

 

 

 

 

 

 

 

 • W dalszym ciągu uzupełniamy indywidualne konto osobowe wpisując hasło, adres e-mail i numery telefonów.

 

 

 

 

 

 

 • Po wpisaniu wszystkich danych, proszę kliknąć przycisk UTWÓRZ KONTO.

 

 

 

 

 

 • Proszę kliknąć przycisk WEJŚCIE DO SYSTEMU, a następnie wpisać PESEL i Hasło 
     - Logowanie.

 

 

 

 

 

 

KROK 1

 uzupełnij dane osobowe

Dane podstawowe i Dane kontaktowe zostaną przeniesione z etapu tworzenia konta. 

Po wypełnieniu każdej zakładki proszę klikąć przycisk Zapisz. Dane osobowe możemy modyfikować do zakończenia rejestracji na dany kierunek studiów.

Po kliknięciu na pierwszy krok (Rejestracja krok, po kroku, punkt 1) proszę przystąpić do uzupełniania swoich danych osobowych zgodnie z opisem widocznym na formularzu rejestracyjnym.

 

 

 

Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz

Poprawne uzupełnienie danych w okienku Rejestracja krok, po kroku jest sygnalizowane zielonym kolorem.

 

 

 

  

 

Adres zameldowania

W wierszu Rodzaj adresu należy wybrać właściwy: miasto, mała miejscowość lub wieś, adres zagraniczny.

Proszę wpisać adres zameldowania zgodny z danymi zamieszczonymi w dowodzie osobistym.

Adres do korespondencji należy wpisywać tylko wtedy, gdy różni się od adresu zameldowania. 

miasto

 

 

Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

 

 

Adres zameldowania

mała miejscowość lub wieś 

Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz

Jeżeli nazwa poczty (proponowana ze słownika kodów pocztowych) jest inna, to nazwę poczty należy poprawić.

Mieszkańcy małych miejscowości lub wsi, gdzie nie ma podziału na ulice, wpisują nazwę miejscowości dwukrotnie - w polu Ulica i w polu Miejscowość.

 


Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz

 

 

Po wypełnieniu formularza kliknij ZapiszPo wypełnieniu formularza kliknij ZapiszPo wypełnieniu formularza kliknij Zapisz i pojawi się informacja o pomyślnym zaktualizowaniu konta.

Poprawne uzupełnienie danych w okienku Rejestracja krok, po kroku jest sygnalizowane zielonym kolorem. 


KROK 2

 


Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz
Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz

 

KROK 3


wybierz kierunki studiów

 

 • Po kliknięciu przycisku wybierz kierunki studiów wyświetla się lista kierunków 
  i specjalności. Kandydat może zarejestrować się wybrane kierunki/specjalności studiów, przy spełnieniu wymogów rekrutacyjnych na określony kierunek.Liczba wybieranych kierunków/specjalności nie jest ograniczona, ale wpływa na wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Po kliknięciu kierunku studiów otworzy się okno z opisem kierunku i obowiązującymi zasadami kwalifikacji na wybranym kierunku. Rejestracja na wybrany kierunek następuje poprzez wybranie przycisku Zapisz się, który jest widoczny w górnej części ekranu. System poprosi wówczas o potwierdzenie wyboru. 
Brak zielonego przycisku Zapisz się wskazuje na niemożliwość rejestracji. Zwykle powodowaną niekompletnym wypełnieniem danych.


 

KROK 4


wybierz egzaminy na studia

 


Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

W przypadku, gdy kandydat wyraża chęć zapisania się na kolejny kierunek, przy spełnieniu wymogów rekrutacyjnych, postępuje identycznie, jak w opisanym wyżej przypadku.

 

KROK 5

 Dokonanie opłaty rekrutacyjnej umożliwia wydruk blankietu opłaty z numerem konta wygenerowanym przez system IRK.

 

 • Po kliknięciu dokonaj opłaty rekrutacyjnej, za pomocą programu obsługującego format pdf (np. Acrobat Reader), otworzy się strona z wydrukiem opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na indywidualne, wygenerowane w trakcie rejestracji konto.

 • W systemie IRK kandydat otrzymuje indywidualny numer konta bankowego (ostatnie 11 cyfr tego numeru to PESEL kandydata).

 

 • Każdą opłatę rekrutacyjną należy przyporządkować do wybranego kierunku studiów. W tym celu proszę kliknąć w przycisk "opłaty".Przyporządkowanie opłaty do danego kierunku polega na wybraniu słowa "Tak" z rozwijanego paska Czy opłacone ?


Po wypełnieniu formularza kliknij Zapisz.

 

Wyniki rekrutacji

 

Wyniki rekrutacji dostępne są w zakładce wyniki rekrutacji, pod Moje kierunki studiów


W przypadku zakwalifikowania się, proszę przystąpić do uzupełnienia kroku szóstego.

KROK 6prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 

 

Ważne:

 • preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli

 

 • do kadrowania zdjęcia niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Java (SUN)


zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem załączonym do dokumentów składanych w Dziekanacie/Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Po kliknięciu przycisku Przeglądaj zaznacz zdjęcie na dysku lokalnym, a następnie kliknij przycisk WYŚLIJ w celu umieszczenia w systemie IRK.


Proszę wykadrować przesłane zdjęcie, a następnie kliknąć na przycisk Zatwierdź


Stan: czekające na akceptację przez UwB oznacza, że zdjęcie czeka na weryfikację. Po zatwierdzeniu przez pracownika UwB status zdjęcia zmieni się na Stan: zaakceptowane

Wydruki

 

Po kliknięciu na wydruk ankiety osobowej oraz wydruk podania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej otrzymujemy dokumenty, które po zakwalifikowaniu się na studia, należy dołączyć do kompletu dokumentów i złożyć w Dziekanacie/Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.Komplet dokumentów przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.