Biuro Karier
Aktualności

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Badaniu Losów Absolwentów?

 

W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację uczestnictwa, które dostępne są tutaj lub w dziekanatach na poszczególnych wydziałach. Wypełnioną deklarację należy zostawić w dziekanacie, bądź dostarczyć do Biura Karier (ul. Świerkowa 20 B).

 

W przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniach zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny ukończonych studiów z perspektywy ich przydatności na rynku pracy. Odnośnik do niej zostanie przesłany na adres e-mail podany w deklaracji uczestnictwa.

 

Całe badanie przeprowadzone zostanie tak, aby udział w nim pochłonął jak najmniejszą ilość czasu. Wszelkie udostępnione dane osobowe posłużą jedynie w celu nawiązania z Państwem kontaktu i dostępne będą jedynie dla wąskiej grupy osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań.


DEKLARACJA