Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz pracowników w celach szkoleniowych (STT), lata akademickie 2019-2022

Nauczyciele akademiccy uprawnionych wydziałów/instytutów Uniwersytetu w Białymstoku mogą wyjeżdżać do uczelni z krajów partnerskich, z którymi lider projektu (UwB) ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Indywidualny program nauczania podlega zatwierdzeniu przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Długość mobilności dydaktycznej wynosi 5 dni roboczych + 2 dni na podróż. W przypadku wyjazdów/przyjazdów w celach szkoleniowych, indywidualny program szkolenia musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Pracownik jest zobowiązany do odbycia 5 dni szkolenia + 2 dni na podróż.

Komplet dokumentów: formularz zgłoszeniowy oraz właściwy mobility agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11, tel. 85 745 70 19. Rekrutację na mobilności przyjazdowe prowadzą uczelnie partnerskie. 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII

WYDZIAŁ CHEMII

WYDZIAŁ EKONOMII i FINANSÓW 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

WYDZIAŁ FIZYKI

WYDZIAŁ PRAWA

INSTYTUT INFORMATYKI

FILIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU W WILNIE, WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY