Struktura
Współpraca międzynarodowa

Kijów

Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Filologiczny (filologia polska) 

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Office for International Cooperation, e-mail: umz@univ.kiev.ua, tel. +380 44 239 31 82, www.umz.univ.kiev.ua