Struktura
Współpraca międzynarodowa

Program konferencji:

10.30 - 11.00 Rejestracja

11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji

11.15 - 13.15 Prezentacja wyników prac przedwdrożeniowych zespołów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

13.15 - 13.30 Podsumowanie