Biuro Karier
Aktualności

Konkurs AgroBioTop 2021

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chciałbym zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się piąta edycja programu.

Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W edycji 2021 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 28 czerwca do 18 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi w grudniu 2021.

Pełne informacje o konkursie można znaleźć na stronie: LINK

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 602 115 401.