Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok 
tel. +48 85 745 70 00 (centrala)
fax +48 85 745 70 73 (centrala)
e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl
NIP: 542-23-83-747

Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel.: +48 85 745 70 80, +48 85 745 70 53
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl 

Rzecznik Prasowy
mgr Katarzyna Dziedzik
tel. +48 85 745 70 04
email: k.dziedzik@uwb.edu.pl

Webmaster
Dział Promocji
mgr Maciej Skindzier
tel. +48 85 745 70 24
e-mail: webmast@uwb.edu.pl

Dział Promocji
mgr Agnieszka Jabłońska-Perkowska 
tel. +48 85 745 70 97
e-mail: promocja@uwb.edu.pl

Parametry wyszukiwarki: dane personalne, telefon, stanowisko, sekcja

<% worker.rank +" "+worker.name+" "+ worker.rank_uwb %>
<% worker.sectionHierarchi %>
Stanowisko: <% worker.appointment %>
Tel: <% worker.phone %>
Fax: <% worker.fax %>
Pokój: <% worker.room %>
Email: <% worker.email %>