Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet w Białymstoku

Warszawska 63, 15-062 Białystok, p. 233

tel. + 48 (85)745-77-34
e-mail: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl


DYŻURY


Dyrektor

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

poniedziałki

09.30-11.00

p. 233B
(budynek Wydziału Ekonomii i Finansów UwB)

Sekretariat

mgr Karolina Anna Włodkowska

poniedziałek  

wtorek

środa

czwartek

piątek

09.00-15.00

09.00-15.00

praca wewnętrzna

09.00-15.00

praca wewnętrzna

p. 233A
(budynek Wydziału Ekonomii i Finansów UwB)

 


 Informacje Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB ustala następujące zasady funkcjonowania:

  1. Dyrektor SDNS i Sekretariat SDNS nie przyjmują interesantów bezpośrednio. Podstawową formą kontaktu jest forma zdalna. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Zapytania należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- Dyrektor SDNS dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB:

gruszew@uwb.edu.pl lub szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl

- Sekretariat mgr Karolina A. Włodkowska:

szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl lub k.wlodkowska@uwb.edu.pl

 

Możliwy jest też kontakt przez komunikator MS Teams. Link do spotkania zostanie przesłany po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy na adres mailowy: szkoładoktorska.ns@uwb.edu.pl

  1. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB realizowane są zgodnie z harmonogramami.
  2. Dokumenty, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) na adres e-mail Szkoły Doktorskiej lub pracownika Sekretariatu. Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy były czytelne. Wersje papierowe tych dokumentów należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
  3. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą tradycyjną.
  4. Wstęp na budynków, w których realizowane są zajęcia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB mają jedynie pracownicy i doktoranci SDNS.