Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Program kształcenia

 

Uchwała nr 2427 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Wykładowcy

Rok akademicki 2020/2021 - I rok

Rok akademicki 2020/2021 - II rok

 


 Promotorzy 

Promotorzy doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Dokumenty do pobrania:

Wniosek doktoranta o powołanie promotora

Zgoda i oświadczenie promotora

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu


Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania. W uzasadnionych przypadkach praktyka może polegać na uczestniczeniu doktoranta w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego. Wymiar godzinowy praktyk to co najmniej 15 godzin, ale nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie począwszy od roku drugiego.