Biuro Karier
Aktualności

Kurs kwalifikacyjny na instruktora

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w Państwa siedzibie w widocznym miejscu oraz na facebook’u załączonego plakatu  na „Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy”.

Szkolenie skierowane jest do osób, które :

  •     posiadają prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat,
  •     nie są karalne  wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  •     nie posiadają  przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 22 stycznia 2020r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 stycznia 2020r.

Zapisy na kurs oraz informacje o szkoleniu uzyskają Państwo od  pracowników Działu Szkoleń

Tel:  695 035 551;
e-mail: e.baginska@word.bialystok.pl ,
www.word.bialystok.pl.