Liczba miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich w roku akademickim 2019/2020

 

Szkoła doktorska

Dyscyplina naukowa

Liczba miejsc

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

filozofia

2

historia

2

językoznawstwo

2

literaturoznawstwo

2

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

nauki biologiczne

4

nauki chemiczne

4

nauki fizyczne

3

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

ekonomia i finanse

2

nauki prawne

4

nauki socjologiczne

2

pedagogika

2

Łączna liczba miejsc:

29