Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Lwów

Politechnika Lwowska

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Chemii 

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: mgr Maria Pukalo, coordinator Erasmus+ KA1, assistant of the Center for International Education, e-mail: erasmus@lpnu.ua