Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Mińsk

Białoruski Uniwersytet Państwowy 

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej:  Ludmila Gonchar - head of Partnership Cooperation Office, Institutional Coordinator, e-mail: gonchar@bsu.by, www.bsu.by