Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Montreal

Uniwersytet Quebec w Montrealu

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Biologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: St-Amand Sylvain, directeur du Service des relations internationales et agent de liaison internationale,
e-mail: st-amand.sylvain@uqam.ca, www.international.uqam.ca