Biuro Karier
Aktualności

Nagroda za prace magisterskie i rozprawy doktorskie

Urząd Miejski miasta stołecznego Warszawy rozpoczyna kolejną, już siódmą, edycją Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie. W tym roku możliwość zgłaszania się mają dyplomanci z całej Polski! Chcemy by w konkursie wybrzmiał głos młodych badaczy i badaczek z całej Polski, których interesuje stolica i rozwój Warszawy. Jeśli praca została obroniona w 2021 roku i poruszała tematykę Warszawy oraz rozwoju miasta zapraszamy autorów i autorki do ubiegania się o Nagrodę.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy i autorki prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe. Zachęcamy młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat/ laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy/ autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł

Termin nadsyłania zgłoszeń to 29 kwietnia. Na adres: naukowa@um.warszawa.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami oraz w wersji edytowalnej, a wymagane w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie PDF. W przypadku zgłoszenia przesyłanego mailem, gdy łączna objętość przekracza 10MB, należy zapisać je w postaci linku do plików umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze).

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/nagroda-prezydenta