Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (treść ustawy).
 
NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC).

Aktualnie otwarte konkursy - link do strony
 
Przydatne linki:
Strona internetowa NCBR: http://www.ncbir.pl/
Programy strategiczne NCBR: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/
Programy krajowe: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/
Programy międzynarodowe: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/
Fundusze europejskie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/