Nowości w ofercie edukacyjnej UwB


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo i prawo

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna