Nowości w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2020/2021


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Mikrobiologia

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym