10 naukowców z UwB w Komisji Nauk Humanistycznych PAN

Data wydarzenia 13-12-2016
10 naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku zasiadło w nowo utworzonej Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. To czwarta komisja, która powstała w strukturze olsztyńsko-białostockiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.
 

W skład prezydium komisji weszli: prof. dr hab. Halina Parafianowicz (zastępca przewodniczącego) oraz dr hab. Maciej Karczewski. Członkami Komisji zostali prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, prof. dr hab. Cezary Kuklo, ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. dr hab. Jarosław Ławski, prof. dr hab. Antoni Mironowicz, prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski oraz ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB.

Łącznie w czterech komisjach PAN zasiada 21 naukowców z UwB. Siedmioro z nich piastuje funkcje w prezydiach. Prof. dr hab. Jan Taylor jest zastępcą przewodniczącego w Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Prof. dr hab. Izabela Święcicka jest członkiem prezydium Komisji Nauk o Życiu. Przewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych jest prof. dr hab. Andrzej Maziewski, natomiast prof. dr hab. Beata Godlewska Żyłkiewicz i prof. dr hab. Ryszard Łaźny są członkami jej prezydium.
 

Uniwersytet w Białymstoku ma też swojego przedstawiciela we władzach Oddziału - jego wiceprezesem w kadencji 2015 – 2018 jest prof. dr hab. Marek Konarzewski.

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie został powołany 11 grudnia 2014 r. Jak można przeczytać na stronie internetowej PAN, jego zadaniem jest m.in. integrowanie życia naukowego i kulturalnego w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, wspieranie badań naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej oraz upowszechnianie ich wyników, a także reprezentowanie tego środowiska przed centralnymi organami Polskiej Akademii Nauk. Ponadto oddział ma inicjować i prowadzić współpracę z krajami wschodniej Europy – Białorusią, Estonią, Litwą, Łotwą i Rosją.