10 projektów badaczy z UwB z dofinansowaniem w ramach konkursu MINIATURA

Data wydarzenia 05-12-2019

Aż dziesięcioro naukowców z UwB zostało docenionych przez Narodowe Centrum Nauki, które rozstrzygnęło właśnie konkurs MINIATURA 3. Otrzymają oni dofinansowanie na swoje działania naukowe – w sumie blisko 380 tys. zł.

W konkursie MINIATURA można zdobyć środki m.in. na badania wstępne, staż naukowy, wyjazd badawczy albo konsultacyjny. Jak informuje NCN, dofinansowanie ma pomóc młodym naukowcom w przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Najwięcej, bo 3 zakwalifikowane do wsparcia wnioski, przygotowali pracownicy Wydziału Chemii. Za uzyskane środki będą mogli zrealizować badania wstępne do swoich projektów. Dr Urszula Kotowska zamierza sprawdzić, czy najmniejsza roślina świata, Wolffia arrhiza, może zostać wykorzystania do oczyszczania wód ze związków zaburzających równowagę hormonalną. Zdobyła 47 630 zł. „Ocena możliwości zastosowania modyfikowanej polipirolem i cyklodekstrynami elektrody diamentowej domieszkowanej borem w analizie wybranych związków o właściwościach przeciwgrzybiczych” – to projekt dr Katarzyny Mielech-Łukasiewicz. Jej dofinansowanie wyniesie 44 008 zł. Dr Sławomir Wojtulewski natomiast zdobył 49 999 zł na projekt „Struktury wieloskładnikowych kryształów wybranych aminokwasów i hetero-aromatycznych kwasów karboksylowych - zastosowanie krystalografii kwantowej”.

Z Wydziału Biologii MINIATURĘ otrzyma dr Ewa Olchowik-Grabarek (49 709 zł na badania wstępne w projekcie „Analiza zmian strukturalnych błon Staphylococcus aureus wywołanych taninami jako mechanizm ich antybakteryjnej aktywności”), a także dr Magdalena Fiłoc (na staż naukowy na potrzeby projektu „Modelowanie REVEALS w rekonstrukcji dynamiki holoceńskiej migracji świerka na obszarze Polski” – 45 100 zł).    

NCN docenił też 2 wnioski badaczek z Wydziału Ekonomii i Finansów. Dr Iwona Skrodzka będzie badać możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej. Otrzyma 10 732 zł na wyjazd konsultacyjny. Z kolei dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko będzie mogła zrealizować badania wstępne w projekcie „Heurystyka dostępności w wycenie warunkowej dóbr środowiskowych” – jej dofinansowanie to 26 400 zł.

MINIATURY trafią też do Instytutu Socjologii. „Zagraniczne migracje z województwa podlaskiego w dekadzie 1980. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje dla migrujących i nie-migrujących mieszkańców województwa” – taki projekt chce realizować dr Małgorzata Monika Dziekońska, która otrzymała 37 483 zł. Dr Łukasz Kiszkiel dostanie 39 153 zł na projekt „Rola dóbr statusowych w rywalizacji o pozycję w hierarchii społecznej w perspektywie odmiennych warunków ekonomicznych i modeli społeczeństw na podstawie wstępnych badań porównawczych w Polsce, Rosji i Danii”. Obydwoje dostali wsparcie na badania wstępne.

Dofinansowanie w ramach konkursu (30 030 zł) otrzymał także dr Adam Bonda z Wydziału Fizyki. Przeznaczy je na badania wstępne w projekcie „Badania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/półprzewodnik metodami ultraszybkiej dynamiki magnetyzacji”.

Listę rankingową zwycięskich wniosków można znaleźć na stronie internetowej NCN.