3,75 mln zł na naukowe granty dla UwB z Narodowego Centrum Nauki!

Data wydarzenia 15-11-2016

 

Mamy siedem kolejnych grantów z Narodowego Centrum Nauki! Pięć z nich będą realizowali pracownicy uczelni, dwa – naukowcy, którzy choć nie są zatrudnieni na uniwersytecie, to właśnie na UwB chcą realizować swoje badania. Dotacja dla białostockiej uczelni w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów NCN to w sumie 3 754 428 zł.

Większość projektów będzie realizowanych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Dr Aneta Książek otrzymała 905 746 zł na badania Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zróżnicowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła. Grant w wysokości 780 095 zł otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Winkler. Tytuł tego projektu to Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowatej w urządzeniach magazynujących energię elektryczną. Z kolei dr Agnieszka Zofia Wilczewska na swoje badania w projekcie Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków dostanie 766 930 zł. Mgr Iwona Misztalewska będzie realizować projekt pod nazwą Nowe nanocząstki o właściwościach superparamagnetycznych jako heterogeniczne katalizatory palladowe do reakcji prowadzonych w wodzie, na który otrzymała 126 000 zł.

Jeden grant trafi także na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Zdobyła go dr hab. Ewa Roszkowska na projekt Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów. Dofinansowanie tych badań wyniesie 260 351 zł.

Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych
- to natomiast tytuł projektu dr. Andrew R. Dzialowskiego. Naukowiec nie jest pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Wybrał jednak białostocką uczelnię, a dokłądnie Instytut Biologii, na miejsce swoich prac badawczych, co ma dla UwB znaczenie prestiżowe. Wysokość grantu to 838 506 zł.  

Również 1 zwycięski projekt, wart  76 800 zł, będzie realizowany na Wydziale Historyczno-Socjologicznym. Jego tytuł to Rynek nieruchomości Starej i Nowej Warszawy w okresie późnego średniowiecza. Badania będzie realizować naukowiec niezatrudniony na UwB - mgr Piotr Łozowski. 

Na rozstrzygnięte właśnie konkursy OPUS, SONATA i PRELUDIUM wpłynęły łącznie 3783 wnioski. Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie 1064 projektom.