33 uczniów zmierzy się w finale Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej na UwB

Data wydarzenia 10-03-2016

Publiczna prezentacja własnych prac przed jurorami – to zadanie, jakie czeka 33 finalistów tegorocznej Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej, organizowanej przez Instytut Biologii UwB. Finał odbędzie się w najbliższą sobotę (12 marca).

Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się 113 osób z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Uczestnicy są w większości uczniami szkół ponadgimnazjalnych, ale w tym gronie jest też jedna gimnazjalistka.  

Pierwszy etap polegał na przygotowaniu krótkiej pracy badawczej lub eseju przeglądowego.

Do drugiego etapu, testu z wiedzy biologicznej, zakwalifikowało się 86 osób. Na podstawie wyników obydwu etapów wyłoniono 33 finalistów. To spośród nich wyłoniona zostanie dziesiątka laureatów Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej.

Wszyscy finaliści i laureaci oprócz nagród mogą też liczyć na preferencje, jeśli zdecydują się na studia na kierunku biologia lub ochrona środowiska na UwB – będą przyjmowani poza kolejnością. Najlepsza trójka zostanie ponadto zaproszona na krótki, naukowy  staż w Instytucie Biologii.

Olimpiada uzyskała honorowy patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.