87 propozycji w ofercie „Wiedza na życzenie” na UwB

Data wydarzenia 09-03-2016

Legendy o wampirach? Komiks? A może niszcząca moc czarnych dziur? To tylko niektóre tematy zajęć, jakie z myślą o uczniach szkół – głównie tych ponadgimnazjalnych – przygotowali pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. W ofercie „Wiedza na życzenie” jest w sumie 87 pozycji - wykładów, warsztatów i prezentacji. Z takich zajęć na zamówienie szkoły mogą korzystać przez cały czas, a nie tylko podczas festiwali nauki czy drzwi otwartych.

Wykładowcy z UwB dość często goszczą w szkołach. Grupy uczniów odwiedzają też naszą uczelnię podczas różnego rodzaju imprez edukacyjnych, otwartych spotkań, konferencji. Takie zajęcia odbywają się w różnych formach na wszystkich wydziałach. Aby wzajemną współpracę ułatwić i wzmocnić opracowaliśmy katalog oferowanych przez naszych pracowników zajęć. Staraliśmy się, aby oferta zaprezentowana była w przystępny sposób.  Uczniowie  i nauczyciele znajdą tu opis zajęć – ich formy i treści, a także kontakt do osób, z którymi mogą uzgodnić gdzie i kiedy zostaną zrealizowane. W większości przypadków warsztaty czy wykłady mogą odbywać się w zainteresowanych szkołach lub na uniwersytecie – w zależności od preferencji grupy.  Właśnie dlatego nazwaliśmy tę ofertę „Wiedza na życzenie”. 

Katalog od ub. roku akademickiego jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku, pod adresem www.uwb.edu.pl/wiedza-na-zyczenie i jest na bieżąco aktualizowany. Do tej pory z oferty skorzystało już kilkadziesiąt uczniowskich grup.

Mamy nadzieję, że taka forma kontaktu ze środowiskiem akademickim pomorze uczniom poszerzać wiedzę, rozwijać naukowe pasje oraz społeczne umiejętności. Być może okaże się też inspiracją przy wyborze przyszłego kierunku studiów. Chcielibyśmy, aby z ogromnego naukowego potencjału i dydaktycznego doświadczenia naszej kadry w jak największym stopniu korzystały także funkcjonujące w naszym regionie szkoły.