Akademia młodego ekonomisty!

Data wydarzenia 10-02-2016

8 lutego ruszyły zapisy na nową edycję zajęć dla gimnazjalistów. Tym razem zapraszamy do siedmiu ośrodków akademickich: Białegostoku, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, a także po raz pierwszy do Wrocławia.

Akademia Młodego Ekonomisty to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od ośmiu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Jest siostrzanym programem  Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji  Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty odbywają się w siedmiu ośrodkach akademickich: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu oraz na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Szczecińskim, a także po raz pierwszy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją.  W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia z  zakresu zarządzania marką, strategii inwestycyjnych na rynku kapitałowym, społecznej odpowiedzialność biznesu, zarządzania nieruchomościami czy kreatywności.

Ze względu na akademicki charakter projektu studenci otrzymują indeksy i zobowiązani są do  zbierania stempli, które są potwierdzeniem ich uczestnictwa w zajęciach. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy ekonomicznej i wręczeniem wartościowej nagrody  dla najlepszego studenta z danego ośrodka. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, który wezmą udział w co najmniej 4 spotkaniach AME.

Dodatkową wartością projektu są spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży. Tematyka zajęć dotyczy w dużej mierze wychowania i kształtowania kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademii Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie www.gimversity.pl.

Ulotka: (pobierz)