Bałkanica 2017 - zaproszenie na wyjazd naukowy w lipcu 2017 r.

Data wydarzenia 16-12-2016

Zapraszamy naszych studentów do udziału w projekcie „Bałkanica 2017”. Jest to wakacyjny wyjazd naukowy organizowany od kilku lat przez dr Magdalenę El Ghamari z Wydziału Socjologiczno-Historycznego UwB, która wraz z grupami studentów i osobami chętnymi prowadzi działalność naukową opartą na badaniach terenowych obszaru Bałkanów.

Projekt „Bałkanica” ma na celu przede wszystkim ukazanie bałkańskiego tygla kulturowego, poznanie tamtejszego regionu i zrozumienie zjawisk społeczno-kulturowych warunkujących odmienności tego regionu. Niebezpieczeństwa związane z problemami Europy, zjawisko migracji, bezpieczeństwo społeczno-kulturowe wymagają dokładnej, analitycznej wiedzy, którą najlepiej poznać „w terenie”.

Spotkania w międzynarodowych ośrodkach badawczych i naukowych jak i współpraca z innymi jednostkami o podobnych celach, umożliwia uczestnikom wyjazdu poznanie odmiennych poglądów i kultur. Zorganizowane zadania w terenie dają szansę na pogłębienie wiedzy teoretycznej o niezbędną praktykę. W trakcie wyjazdu zaplanowano wizytę w ośrodku dla uchodźców na granicy serbskiej oraz wizytę na dwóch uczelniach - w Albanii oraz Grecji. Uczestnicy wyjazdu spotkają się też  z partnerami Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Fundacji El Karama, którzy sfinansowali wizyty studyjne na Bałkanach.

Wyjazd naukowy rozpocznie się 1 lipca 2017. Kontakt z organizatorami: fundacja@el-karama.pl
U
wB jest współorganiztorem projektu.