Bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach projektu "Local University, global opportunity".

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza pracowników UwB do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w wymiarze 60 godzin (4 godziny lekcyjne w tygodniu). Kurs skierowany jest szczególnie do pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych realizują zadania związane z obsługą studentów i pracowników zagranicznych. 
 
Kurs finansowany jest z projektu "Local University, global opportunity - Uniwersytet w Białymstoku na drodze do umiędzynarodowienia", będący częścią projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w budynku Rektoratu przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 118. Zajęcia będą odbywać się w godzinach pracy:

- poniedziałki i czwartki 9.00-10.30,             

- wtorki i czwartki 13.30-15.00,                  

- wtorki 10.30-12.00 i środy 12.00-13.30.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: uwb.edu.pl/kurs-jezykowy-dla-pracownikow-uwb na adres e-mail: dwmprojekty@uwb.edu.pl

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 4.10.2022 r. do 14.10.2022 r. Wszelkie pytania można kierować do Pani Ewy Szpiganowicz (tel. 745 70 42) lub Pani Anny Maj (tel. 745 70 21).