Centrum Popularyzacji Nauki UwB dołączyło do Stowarzyszenia Społeczeństwa i Nauki SPiN

Centrum Popularyzacji Nauki Uniwersytetu w Białymstoku zostało przyjęte do Stowarzyszenia Społeczeństwa i Nauki SPiN. To sieć współpracy zrzeszająca obecnie 30 członków, wśród których znajdują się krajowe centra nauki, muzea, instytucje kultury i instytuty badawcze.

Najważniejszym celami SPiN są: rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji, zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia, wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego. 

SPiN organizuje cykliczne wydarzenia takie jak: Dzień Nauki Polskiej, ogólnopolska konferencja Interakcja-Integracja dotycząca popularyzacji nauki czy SPiN Day.

Wśród członków Stowarzyszenia są m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Hevelianum w Gdańsku, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Ostatnio dołączyło także EpiCentrum Nauki w Białymstoku oraz Centrum Popularyzacji Nauki UwB.

 - Przed nami udział w najważniejszym spotkaniu branżowym SPiN-u, tj. XIII Konferencji Interakcja –Integracja 2022, w dniach 22 i 23 listopada w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Spotkanie odbędzie się pod hasłem “Włączamy empatię” - informuje Dorota Sawicka, kierownik Centrum Popularyzacji Nauki UwB.