COST MP 1302 ,,Nanospectroscopy"

Data wydarzenia 10-03-2016

W dniach 14-16 marca w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się międzynarodowa szkoła charakteryzacji nanomateriałów, która jest realizowana w ramach europejskiej akcji COST MP 1302 "Nanospectroscopy".

W szkole brać będą udział naukowcy z ośrodków europejskich. W ramach szkoły zorganizowane zostały wykłady tematyczne wraz z zajęciami laboratoryjnymi.