„Czarnobylska modlitwa” w Warszawie

Data wydarzenia 16-11-2016

Spektakl Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku „Czarnobylska modlitwa”, inspirowany książką Swietłany Aleksijewicz, pokazany zostanie 22 listopada o godz. 19.00 na jednej z najbardziej renomowanych polskich scen – w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Spektakl - rozmowa jest z założenia dziełem otwartym, poddającym się ciągłej rekonfiguracji, reinterpretacji i rekontekstualizacji. W toku prób uczestnicy dokonują samodzielnego wyboru fragmentów z reportażu Aleksijewicz, dyskutują powody dokonanych wyborów. Wybranych fragmentów uczą się na pamięć, stając się w ten sposób ich Nosicielami i Głosicielami. Na scenie, przed wygłoszeniem wybranego fragmentu, opowiadają o powodach swojego wyboru. Na żywo mierzą się ze sobą (swoją tremą, emocjami, myślami), z tekstem i z zawartym w nim świadectwem – przeżyciem bohaterów książki, które w ten sposób staje się również ich własnym. Dzięki nim tekst ożywa, dzieje się „tu i teraz”, w ich doświadczeniu i wobec zgromadzonej publiczności. W ten sposób wyłania się ze spektaklu mozaikowy obraz człowieka, utkany z indywidualnych, intymnych, zmultiplikowanych pamięci i przeżyć.


Reżyser: Michał Stankiewicz
Kurator: Katarzyna Niziołek

Zapraszamy zainteresowanych. WSTĘP WOLNY
rezerwacja:
bilety@instytut-teatralny.pl
tel. +48 791 877 377