Czy jest szansa na mały ruch graniczny między Polską a Białorusią? Debata ekspercka.

Data wydarzenia 23-11-2016
Mały ruch graniczny między Polską a Białorusią na pewno wpłynąłby pozytywnie na rozwój gospodarczy wojewodztwa podllaskiego, ale także ułatwiłby nam prowadzenie badań naukowych, historycznych. To właśnie za naszą wschodnią granicą znajdują się najlepsze archiwa dotyczące naszego regionu, zwłaszcza okresu 20-lecia międzywojennego. Otwartość po obu stronach wschodniej granicy jest dla nas naprawdę istotna - podkreślał prof. Wojciech Śleszyński, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, otwierając w środę, 23 listopada, konferencję o małych ruchu granicznym. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Dom Białoruski w Warszawie, a partnerem - Uniwersytet w Białymstoku. Profesorowie naszej uczelni, eksperci, samorządowcy, przedstawiciele MSW i ambasady USA debatowali o szansach i zagrożeniach, jakie kryje w sobie uruchomienie małego ruchu granicznego między Polską a Białorusią.

O ekonomicznym potencjale MRG mówił prof. Jerzy Grabowiecki, kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Ekonomiii i Zarządzania UwB:
- Potencjał rynków wschodnich jest olbrzymi. Uważam jednak, że skończył się czas prostej wymiany handlowej. Do wykorzystania potencjału rynków wschodnich potrzebna jest dziś ściślejsza współpraca i partnerska kooperacja - podkreślał. - Wiele jednak zależy od relacji dwustronnych państw. Jeśli w najbliższych latach będziemy realizować wspólnie z Białorusią jakieś projekty inwestycyjne czy weźmiemy udział w procesie prywatyzacyjnym na Białorusi, będą to czynniki sprzyjające intensyfikacji wymiany handlowej między Polską a Białorusią. 

- Od sześciu lat czekamy na uruchomienie małego ruchu granicznego. Mieszkańcy rejonów przygranicznych są zawiedzeni, a wycofanie się Polski z małego ruchu granicznego z Kaliningradem to fatalny sygnał - zaznaczał z kolei Maciej Żywno, wicemarszalek województwa podlaskiego. - Zadałbym dziś pytanie stronie rządowej: czy gdyby Białoruś chciała teraz wprowadzić MRG, to polski rząd wyraziłby na to zgodę?
Pośrednio odpowiedział mu Paweł Hut, dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
- Trwa dyskusja na temat celowości przywrócenia MRG z Obwodem Kaliningradzkim. Trzeba powiedzieć jasno - budżet państwa tracił na wymianie handlowej z Obwodem Kaliningradzkim, opartej o umowę o MRG. - Dziś nie ma decyzji ani o powrocie do tej umowy, ani o jej zaniechaniu.

Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie podsumowywał:
- Mały ruch graniczny to jedna z najważniejszych umów do zrealizowania między Polską a Białorusią. Strona polska ratyfikowała ją w pełni, strona białoruska podobno również, tyle że nie przekazała Polsce noty dyplomatycznej na ten temat. To właśnie wola władz białoruskich co do zrealizowania tej umowy będzie wyraźnym wskazaniem, czy relacje między Polską a Białorusią naprawdę się poprawiają.