Czy nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań naukowych?

Data wydarzenia 12-11-2019

Projekt dr Marty Kowalczuk-Walędziak z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku zyskał wsparcie Narodowego Centrum Nauki. Znalazł się wysoko na liście rankingowej rozstrzygniętego właśnie konkursu MINIATURA 3.

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak bada, na ile nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zawodowej osiągnięcia nauki i od czego to zależy.

 - Systematyczne wykorzystywanie wiarygodnych i aktualnych wyników badań naukowych przez nauczycieli jest uznawane za niezbędne do doskonalenia ich praktyki zawodowej. Potwierdzają to chociażby ostatnie raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - mówi dr Marta Kowalczuk-Walędziak. - Tymczasem z moich dotychczasowych badań międzynarodowych wynika, że nauczyciele w różnych krajach Europy wprawdzie dostrzegają korzyści z odwoływania się do rezultatów badań naukowych w swojej codziennej pracy, ale w praktyce bardzo niewielu z nich to robi.

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak chce szczegółowo przeanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy. Swoje badania oparła na teorii planowanego zachowania Icka Ajzena. W tym celu opracowała hipotetyczny model wyjaśniający wpływ różnych czynników na wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli i autorski kwestionariusz do pomiaru zawartych w modelu zmiennych i relacji pomiędzy nimi.

- W kolejnym etapie swoich badań będę pytać nauczycieli, jaka jest ich postawa wobec wykorzystywania efektów prac naukowców: czy faktycznie i w jakim stopniu chcieliby z nich korzystać. Chcę też sprawdzić, na ile tzw. presja ze strony osób znaczących dla nauczycieli (np. dyrekcji, współpracowników, rodziców) ma wpływ na ich ocenę przydatności wyników badań naukowych do rozwiązywania problemów ich uczniów. I wreszcie, jakie inne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, np. wiedza i umiejętności nauczycieli, warunki pracy, dostępność źródeł, obciążenie obowiązkami zawodowymi, mają znaczenie przy decyzji o sięganiu po wyniki prac naukowych - wyjaśnia dr Kowalczuk-Walędziak.

Wyniki badań posłużyłyby opracowaniu rekomendacji: co można zrobić, by nauczyciele chętniej i powszechniej korzystali z najnowszych wyników badań naukowych.

Wcześniej jednak badaczka chce skonsultować swoje założenia teoretyczno-metodologiczne z prof. Georgetą Ion z Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania). Prof. Ion jest wybitną specjalistką w zakresie relacji pomiędzy badaniami naukowymi a praktyką pedagogiczną. Środki z NCN (9 449 zł) dr Marta Kowalczuk-Walędziak przeznaczy na wyjazd konsultacyjny.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCN.