Decyzja w sprawie patrona dla UwB – jesienią

Decyzja dotycząca patrona Uniwersytetu w Białymstoku zostanie podjęta po wakacjach akademickich, a sam wybór będzie dwustopniowy. Najpierw spośród czwórki kandydatów zostaną wskazani dwaj z największym poparciem. To oni zostaną wzięci pod uwagę przy ostatecznej decyzji. Tak postanowił Senat uczelni na swoim posiedzeniu 23 czerwca 2021 r.

Przypomnijmy, dyskusja toczy się wokół czterech znamienitych postaci: Zygmunta Augusta, Juliusza Słowackiego, Ludwika Zamenhofa i Ryszarda Kaczorowskiego. Ich sylwetki zostały zaprezentowane podczas debaty, jaka odbyła się pod koniec maja.