Doktorantka Instytutu Chemii UwB, Anna Tokarzewicz, zdobyła nagrodę im. prof. Ostrowskiego

Data wydarzenia 16-12-2016
Mgr Anna Tokarzewicz, doktorantka w Zakładzie Elektrochemii Uniwersytetu w Białymstoku, zdobyła Nagrodę imienia prof. Kazimierza Ostrowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest podczas dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Temat nagrodzonej pracy to "Opracowanie biosensora czułego na Macierzową Metaloproteinazę-2 (MMP2) z detekcją Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej". Jak mówi mgr Anna Tokarzewicz, w swoich badaniach opracowuje nowe metody analityczne - biosensory SPRI, które mogą być użyte w laboratoriach diagnostycznych do oznaczeń potencjalnych markerów nowotworowych. Nagrodzone opracowanie jest częścią jej pracy doktorskiej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Gorodkiewicz z Instytutu Chemii UwB.
 
Profesor Kazimierz Ostrowski był wieloletnim kierownikiem Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rokrocznie przyznawana nagroda jego imienia jest hołdem złożonym wybitnemu naukowcowi, prekursorowi badań biomedycznych. Otrzymuje ją zdobywca I miejsca Konkursu Głównego Konferencji, a fundatorem nagrody jest dr hab. n. med. Dariusz Śladowski.
 
VII Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2016 r. w Warszawie.