Doktorantka z Wydziału Prawa laureatką konkursu na najlepszy artykuł naukowy młodego kryminologa

Data wydarzenia 12-11-2019

Mgr Aleksandra Stachelska, asystent naukowy w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych oraz doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB, została laureatką konkursu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologii oraz Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości.

Nasza doktorantka została doceniona za artykuł "The crime of identity theft as an aftermath of the development of modern technologies – legal and criminological aspects of the phenomenon in Poland". Mgr Stachelska jest jedyną Polką oraz jedną z dziesięciu osób z całego świata, które otrzymały to wyróżnienie. Nagrodą w konkursie było wystąpienie na 19. Światowym Kongresie Kryminologii w Katarze (Doha), który odbył się w dniach 27-31 października 2019 roku. W ramach nagrody organizatorzy opublikują także artykuł w prestiżowym czasopiśmie International Annals of Criminology publikowanym przez Cambridge Press.