Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka z UwB w Radzie Młodych Naukowców

Data wydarzenia 06-03-2018

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka z Wydziału Prawa UwB weszła w skład Rady Młodych Naukowców VI kadencji (od 1 marca 2018 do 1 marca 2020).

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka pracuje w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii. Jeszcze jako doktorantka Wydziału Prawa zdobyła grant z Narodowego Centrum Nauki na projekt „Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego - aspekty prawne i kryminologiczne”.

W Radzie Młodych Naukowców zasiada w sumie 18 osób. Członkiem Rady może zostać osoba, która nie ukończyła 35. roku życia, ma znaczące osiągnięcia naukowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej.

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Więcej o RMN:

http://rmn.org.pl/