Dr Dorota Czajkowska-Szczykowska z UwB w Akademii Młodych Uczonych PAN

Data wydarzenia 06-12-2016

 

Z dumą informujemy, że dr Dorota Czajkowska-Szczykowska z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku została wybrana na członka Akademii Młodych Uczonych. Wyboru dokonało  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowo wybranych członków rozpocznie się 15 grudnia 2016 r. Swoje powołania odbiorą 20 grudnia 2016 r., podczas uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  

Celem Akademii Młodych Uczonych jest promowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. AMU realizuje też działania na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki i ich integracji, upowszechnia standardy etyki zawodowej. Członkowie Akademii organizują m.in.  warsztaty dla doktorantów pod nazwą Kuźnia Młodych Talentów  oraz cykliczne konferencje Polish Scientific Networks. 

Jak można przeczytać na stronie internetowej AMU, członkowie Akademii w chwili wyboru nie mogą przekroczyć 38 roku życia i muszą legitymować się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kadencja członka Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.

Dr Dorota Czajkowska-Szczykowska pracuje w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest też sekretarzem  Sekcji Chemii Organicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.