Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Data wydarzenia 02-03-2016

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez  Wydział Filologiczny  i  Wydział  Ekonomii i Zarządzania.

Studia trwają rok i są adresowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów (I i II stopnia), którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Oprócz wiedzy  specjalistycznej z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych, absolwent nabywa umiejętności  swobodnej komunikacji w wybranych dwóch językach obcych (angielski, francuski, hiszpański), na potrzeby działalności  firmy na rynku międzynarodowym